Opening nieuwe moskee in Amsterdam Osdorp

[column width= »1/1″ last= »true » title= »Openingsceremonie Dar El Huda » title_type= »single » animation= »none » implicit= »true »]

Openingsceremonie Dar El Huda:

De openingsceromonie van de moskee Islamitisch Instituut Dar el Huda in Amsterdam West Osdorp werd ceremonieel geopend op vrijdag 30 maart, zaterdag 31 maart en zondag 01 april. Deze 3 daagse ceremonie werd bijgewoond door een aantal persoonlijkheden, reciteurs, sjoughs en geleerden uit Nederland, Marokko, Belgie, Frankrijk, Italie, Spanje, Duitsland, Egypte, Koeweit en in het bijzonder de heer Tahir Toujkani voorzitter van de Europese Raad van Marokaanse wetenschappers. Alle aanwezigen genoten van de mooie koranrecitaties en prachtige lezingen van de geleerden en sjouhs. Ook werd gedurende deze 3 dagen de rol van religieuze instellingen belicht op sociaal, cultureel en maatschappelijk niveau.

Deze moskee Islamitisch Instituut Dar El Huda is de vrucht van hard werken en voortdurende inspanningen van de leden van het bestuur sinds haar oprichting in het jaar 2013 in de regio Slotervaart Amsterdam West. Een instituut dat zich bezig houdt met de opvoeding en onderwijs van kinderen/ jongeren uit de moslimgemeenschap. Evenals het organiseren van diverse aktiviteiten op sociaal, cultureel en maatschappelijk gebied. Vanwege de sterke toename van het aantal kinderen en studenten begon het plan om een strategie uit te stippelen voor een grotere locatie waarin naast diverse activiteiten en lessen ook een moskee wordt gevestigd waar de vijf dagelijkse gebeden worden onderhouden en de wekelijkse vrijdagpreek. Met de wil van Allah hebben we dit nu ook bereikt. We zijn in aanraking gekomen met moslimsbroeders uit de Surinaamse gemeenschap die hun Surinaamse moskee wilde verkopen. Na onderhandelingen zijn we nader tot elkaar gekomen en hebben we deze gezegende moskee gekocht. Op 5 maart 2018 hebben we de sleutels in ontvangst genomen en deze locatie als onze nieuwe hoofdkantoor ingeschreven. Onmiddellijk hierna hebben we de 3 daagse openingsceremonie ingepland op vrijdag 30 maart tot en met zondag 01 April.

De feestelijke opening begon vrijdag 30 maart om 13.00 uur, een uur voor het vrijdagpreek met mooie recitaties verzen uit de heilige Koran. Vervolgens nam de directeur van het Islamitisch Instituut Dar El Huda Abdel Ilah El Amrani het woord en verwelkomde begin van zijn speech alle eervolle gasten, geleerden en alle moskeegangers mannen en vrouwen. Ook bedankte hij een ieder die een bijdrage heeft geleverd aan de totstandkoming van deze moskee Islamitisch Instituut. Vervolgens heeft de directeur gesproken over de totstandkoming, de rol en de diverse aktiviteiten op maatschappelijk, cultureel gebied en programma’s van dit Instituut en ook heeft stilgestaan op de toekomstige aktiviteiten van deze nieuwe locatie.

Hierna volgde de vrijdagpreek waarin de preker het bestuur van het instituut feliciteerde en de moslimgemeenschap. Hij hoopt dat door deze nieuwe locatie de schoonheid van de Islam nog beter uit te dragen en het verbeteren van de relatie tussen moslims en niet moslims.

Onderdeel van het programma op de eerste dag van de opening was de deelname van een aantal diverse Nederlandse instellingen en in het bijzonder de politie instelling vertegenwoordigd door een aantal van haar leden. Onder ander politiecommissaris Ben nassir Bouayed, wijkagent Youssef Yerbi en teamchef Nieuw West- Noord Amsterdam Ingrid van der Veeken. Bij deze gelegenheid organiseerde Dar El Huda Islamitisch Instituut een ceremonie ter ere van de politiechef Nieuw West- Noord Amsterdam Ingrid van der Veeken vanwege haar oprechte grote inspanningen voor de wijk en haar goede omgang met de burgers. Directeur van het Instituut deed een toespraak waarin hij benadrukte dat ze deze ere ceromonie verdiend door haar grote inspanningen en het resultaat van haar politiewerkzaamheden. Daarbij verwijzend naar aantal goede eigenschappen die kenmerkend zijn voor haar. Ingrid reageerde hierop met een toespraak gemengd met tranen van vreugde verrast te zijn met deze ere ceremonie. Ze bedankte het instituut en in het bijzonder Abdel Ilah El Amrani directeur van het instituut voor zijn inzet voor de gemeenschap en de onderlinge relatie met de

politie om samen te werken voor een betere wijk. Tijdens deze ere cermonie waren ook diverse geleerden, reciteurs, mannen en vrouwen aanwezig. Ter afsluiting werd aan Ingrid een bos bloemen overhandigd met daarbij een geschenk uit naam van het Islamitisch Instituut Dar El Huda Amsterdam.

Daarna ging de viering van de opening van het Instituut tot maandag 2 april door met recitaties uit de heilige Koran, diverse lezingen, religieuze liederen en lofprijzingen.

[/column]