Ontmoeting met ouders

0 Comments

[column parallax_bg= »disabled » parallax_bg_inertia= »-0.2″ extended= » » extended_padding= »1″ background_color= » » background_image= » » background_repeat= » » background_position= » » background_size= »auto » background_attachment= » » background_video= » » vertical_padding_top= »0″ vertical_padding_bottom= »0″ more_link= » » more_text= » » left_border= »transparent » class= » » id= » » title= » » title_type= »single » animation= »none » width= »1/1″ last= »true »]

Bijeenkomst in buurthuis ‘’de witte boei’’ van Imam Abdelilah el Amrani, directeur Instituut Dar el Huda. Ook in samenwerking met DOCK, Spirit, GGD Amsterdam ,Sciandri ,stichting Veldwerk en Buurtouders.

De bijeenkomst werd druk bezocht door ouders van alle nationaliteiten, moslims en niet-moslims. De titel van de preek van de imam zal gaan over: ‘Tolerantie en samenwerking in de fundamenten van onze religie’

Na de verwelkoming van de imam opende hij zijn preek van 10 minuten door de nadruk te leggen op de waarde en het belang van dergelijke bijeenkomsten om een cultuur van tolerantie, solidariteit en samenwerking te bevorderen, ongeacht achtergronden en religies. Alleen zo kunnen we sekten en rassen, op basis van alle religies, inclusief de islamitische religie, oproepen tot het bevorderen van de principes van dialoog en tolerantie onder allen, om de nationale eenheid te versterken en om de huidige gevaren en uitdagingen het hoofd te bieden. Ook refereerde de imam naar verschillende Koranteksten die in overvloed pleiten voor tolerantie, communicatie, wederzijds begrip en samenwerking. Ook heeft de imam het over de Profeet vzmh gehad en hoe hij samenwerkte en communiceerde met moslims en niet-moslims.

Hij benadrukte ook dat moslims door God zijn geschapen, zoals alle andere menselijke wezens, om samen te leven met andere gemeenschappen, en om zichzelf op te offeren voor het geluk van anderen, gezien hun geluk in de vreugde van de mensheid en het bewijs van de volmaaktheid van geloof en vroomheid. De Almachtige zei: (Vrede van de Heer van genade), vrede maken de basis van beschavingsopbouw en de basis van stabiliteit en veiligheid van de samenlevingen, vandaar het belang van vreedzame co-existentie tussen volkeren.

De Imam riep de Nederlanders op om vanuit de oorspronkelijke bronnen aan de kennis van de islam te werken, niet aan de acties van sommige moslims die de islam voor anderen beledigen, en waarschuwde voor het gevaar van het escaleren van de extreemrechtse vleugel, en misleidende leuzen, die verhogen het extreme, dat vooral buitenlanders in het algemeen en moslims in het bijzonder schaadt.

Ook heeft de imam het gehad over het uitnodigen van de Islam van niet-moslims met geweld. De Imam benadrukte dat de Islam vrijheid gaf aan niet-moslims, en niemand forceerde om de islam binnen te gaan zoals gepromoot wordt door sommigen, maar meer dan dat zegt Imam: Islam gaf niet-moslims de vrijheid om religieuze en culturele rituelen uit te voeren met toewijding om hun rechten te beschermen en hun rol van aanbidding te beschermen in overeenstemming met de leringen van de islamitische religie.

Aan het einde van zijn toespraak gaf de imam aan dat hij de inspanningen opmerkte van alle betrokken partijen in Amsterdam Oost. Hij uitte zijn bewondering voor de solidariteit die ze in de buurt toonde na de moord op de 2 jongens Ayman Mouyah en Mohamed Bouchiki.

Vervolgens was er sprake van vraag en antwoord sessie waar de imam op beantwoorde.

Tot slot was er afgesproken met alle betrokken partijen en alle aanwezigen om dit zeker nog voor een keer te herhalen.

[/column]