Ontmoeting met de autoriteiten van Amsterdame

0 Comments

[column parallax_bg= »disabled » parallax_bg_inertia= »-0.2″ extended= » » extended_padding= »1″ background_color= » » background_image= » » background_repeat= » » background_position= » » background_size= »auto » background_attachment= » » background_video= » » vertical_padding_top= »0″ vertical_padding_bottom= »0″ more_link= » » more_text= » » left_border= »transparent » class= » » id= » » title= » » title_type= »single » animation= »none » width= »1/1″ last= »true »]

In de naam van Allah, de Erbarmer en de meeste Barmhartige en de gebeden en vrede over onze profeet Mohammed (vzmh)

De Imam begon zijn welkomsttoespraak met een hartig welkom namens hem, en alle leden van Instituut Dar el Huda en Jongeren en de Toekomst. Hij stelt jullie komst zeer op prijs, en hoopt dat wij vanavond van elkaars aanwezigheid kunnen profiteren en een voordeel kunnen behalen voor Nederland en al zijn inwoners.

Hij dankte alle aanwezigen politie mensen voor hun nobele werk, en gaf aan dat jullie toevertrouwd zijn met een serieuze verantwoordelijkheid om de veiligheid van Nederland en zijn burgers te waarborgen. Het is dan ook mede dankzij jullie inzet dat mensen in Nederland hun leven in rust kunnen doorbrengen, zonder zorgen over hun veiligheid, en in vrijheid kunnen bewegen en handelen.

Tevens vertelde de Imam dat jullie aanwezigheid en taak om de samenleving te beschermen een zegen is voor alle mensen, zoals Allah zegt in de Nobele Koran:

Laten zij derhalve de Heer van dit Huis aanbidden. Die hen van voedsel tegen honger heeft voorzien en van vrees bevrijd.

De Imam prees jullie hier dan ook om, en dankte jullie voor al jullie inspanningen en behaalde successen betreffende het creëren van een veilige en stabiele samenleving. Ook vertelde hij dat onze stichtingen altijd bereid zijn om met jullie samen te werken om Nederland te versterken, en dat dit soort activiteiten aangespoord worden door onze religie zoals vermeld wordt in tientallen verzen van de Nobele Koran.

Volgens de Imam is het dan ook van belang om een sterke en gezonde samenwerking te hebben met de politie van Amsterdam, zodat wij tezamen een oplossing kunnen bieden voor de problemen in onze buurt en stad, zoals radicalisering, en de negatieve invloeden die deze problemen hebben op de veiligheid en ontwikkeling van de samenleving te reduceren en uiteindelijk teniet te doen.

De laatste tijd is er zeer veel onzekerheid en paniek geweest over de gehele wereld als gevolg van de verspreiding van terrorisme en geweld. Deze ontwikkelingen vormen een bedreiging voor de veiligheid en stabiliteit in diverse landen over de wereld en laten vele mensen lijden door de verschrikkingen die gepleegd worden.

Veiligheid is iets waar iedereen op hoopt en behoefte aan heeft, en een belangrijk onderdeel van de menselijke behoeftes. Dit is ook iets wat wij in de Koran terugvinden, waarin de Profeet Ibrahim een smeekbede verricht, zeggende: « Mijn Heer, maak deze plaats toch tot een oord van vrede en geef vruchten aan haar bewoners, die aan Allah en de laatste dag geloven »

Het creëren van een veilige samenleving is dan ook iets waar alle monotheïstische religies naar streven en naartoe werken. De veiligheid binnenin een samenleving is dan ook een verantwoordelijkheid die door alle bewoners gedragen hoort te worden, en met name door de jongeren, die helaas als eerste het slachtoffer worden van terrorisme en geweld.

Het is dan ook van uiterst belang om de jongeren te koesteren, en hun geesten te cultiveren zodat wij hen kunnen beschermen tegen misleiding door extremisten en het vervallen in gewelddadig gedrag. Dit is dan ook iets wat wij al jaren proberen te bewerkstelligen in onze stichtingen, tezamen met de inzet en toewijding van de vele jongeren die hun leven wijden aan het in dienst staan van hun medemens, en wij vragen Allah hen hiervoor rijkelijk te belonen.

Het is mede om deze reden dat Stichting Jongeren en de Toekomst werd opgericht in 2007 en vanaf het begin van zijn oprichting bruggen tracht te bouwen tussen diverse bevolkingsgroepen in de samenleving, en het niveau van tolerantie en respect tussen de mensen probeert te bevorderen.

In aanvulling op de werkzaamheden van Stichting Jongeren en de Toekomst, is Stichting Dar el Huda opgericht in 2013. Een stichting die voornamelijk Arabisch talige onderwijs activiteiten aanbiedt aan kinderen, jongeren, mannen en vrouwen en hiermee vooral de jongeren van het verkeerde pad probeert af te houden door hen een nuttige tijdbesteding te bieden.

De Imam sloot af door te zeggen dat hij trots is op alle werkzaamheden die onze stichtingen verrichten, en blij is dat wij hiermee een steentje kunnen bijdragen aan het verwijderen van misvattingen over bepaalde religieuze ideeën en concepten die sommige jongeren hebben, en daarmee de ernstige gevolgen die deze ideeën kunnen hebben kunnen voorkomen.

De Imam is teven trots dat wij door middel van onderwijs over hun religie hen terug kunnen brengen naar hun gezonde verstand, en een pad van gematigdheid, respect en tolerantie. Hij is trots op alle jongeren en leerlingen die vanavond aanwezig zijn, en die een-voor-een een positieve bijdragen leveren aan het verbeteren van de Nederlandse samenleving, en de levens van alle burgers.

In het laatste wat ik u te begroeten weer, en je hebt onze grootste respect

Vrede zij u en Gods barmhartigheid en zegeningen zij met u.

[/column]