Maandelijkse bijeenkomst in ‘de witte boei’ met als titel

0 Comments

[column parallax_bg= »disabled » parallax_bg_inertia= »-0.2″ extended= » » extended_padding= »1″ background_color= » » background_image= » » background_repeat= » » background_position= » » background_size= »auto » background_attachment= » » background_video= » » vertical_padding_top= »0″ vertical_padding_bottom= »0″ more_link= » » more_text= » » left_border= »transparent » class= » » id= » » title= » » title_type= »single » animation= »none » width= »1/1″ last= »true »]

(Prachtige verhalen in de gerechtigheid van de ouders. Ayman Mouyah en Mohammed Bouchiki blinkende modellen)

Imam Abdelilah el Amrani, directeur van het Islamitische instituut Dar El-Huda in Amsterdam heeft honderden moslim- en niet-moslimdeelnemers kunnen interesseren voor de maandelijkse bijeenkomst in De Witte Boei op zondag 4 maart 2018 van 18:00 tot die werd georganiseerd door verschillende instanties waaronder, Instituut Dar el Huda, Spirit, Sciandri ,Dock en Buurtvaders.Ook werd het bijgewoond door een groot publiek van jongeren en ouders.

Imam had de lezing over ouders gekozen om zo op een manier die het belang van de meerderheid van de luisteraars wekte, waarvan de meerderheid jonge mannen en vrouwen zijn, die zijn gekomen om naar het woord van de imam te luisteren. Imam ging nog lang door om het concept van het eren van ouders uit te leggen. Hij presenteert koranverzen en profetische tradities die ouders om hulp vragen, op grond van het feit dat naastenliefde en zorgzaamheid voor hen een van de kortste manieren zijn om het paradijs te bereiken na de eenwording met Allah swt. De ongehoorzaamheid is een van de grootste zonden in de wereld en voor het Hiernamaals.

Imam richtte zich in zijn toespraak op enkele voorbeelden en een aantal koranverzen die betrekking hebben op de gerechtigheid van de ouders en naastenliefde, zoals wat wordt beweerd in Surat Al Isra in het vers: ‘’ En jullie Heer heeft bepaald dat jullie niets dan Hem alleen aanbidden, en goedheid betrachten tegenover de ouders. Als een van de twee of beiden de ouderdom bereiken in jouw aanwezigheid ,zeg dan nooit ‘’foei’’ tegen hen, snauw hen niet af en spreek tot hen een vriendelijk woord.’’

En de vers: “ En wees zachtmoedig voor beiden, en nederig en liefdevol, en zeg: O Mijn Heer, schenk hun Genade, zoals zij mij opvoedden toen ik klein was”.

Ook heeft de imam verschillende voorbeelden aangekaart aan de aanwezigen waaronder degene die goed is voor zijn ouders ook van groot belang is voor zijn aardse geluk. Een van de voorbeelden ging over wanneer iedereen een bepaalde investering volgt om winst snel te halen en vergeet dat goed zijn jegens je ouders de grootste winst is in deze wereld en het Hiernamaals.

Ook heeft de imam de vader van Mohamed Bouchiki gevraagd om te praten over zijn zoon. Zijn vader had kort over hem gepraat over hoe hij omging met zijn ouders en zijn buren. En gaf ook aan dat hij een voorbeeldige zoon was en hoopt dat iedereen zo met zijn ouders omging.

De moeder van Ayman Mouyah werd ook gevraagd om over haar zoon te hebben en de jongeren wat mee te geven wat hij had. Zijn moeder gaf aan dat hij altijd in dienst van het gezin zijn leven leidde en een erg ambitieus iemand was in het leven. De moeder gaf ook expliciet aan alle jongeren dat ze goed voor hun ouders moeten zijn en voor alle mensen in het algemeen.

De imam eindigde zijn preek en met de nadruk op het herinneren van de ouderen, en hun ouders in het bijzonder en op de zorg voor de ouderen van alle mensen, ongeacht hun religie, verwijzend naar het verhaal van Omar ibn al-Khattab met de oude Jood die hij op straat zag bedelen. Omar ibn al-Khattab nam de oude Joodse man bij de hand en zei: Bij Allah het kan niet dat toen je jong was je inzette voor de gemeenschap en nu je oud bent niks en niemand hebt. Omar Ibn-al Khattab gaf hem toen een maandelijkse toelage om van te leven uit de schatkist van de moslims.

De avond eindigde met een smeekbede voor de overledene en voor het publiek. Ook was er een hapje en een drankje aanwezig. Het was een geslaagde avond!

[/column]