Algemene Inschrijfvoorwaarden

INSCHRIJVEN

Inschrijven geschiedt online of in persoon bij ons instituut. Na ontvangst van uw gegevens worden deze ingevoerd in onze administratie en wordt er contact met u opgenomen betreffende uw inschrijving. Inschrijvingen worden in volgorde van ontvangst van betaling behandeld. Op het moment dat er geen studieplaatsen meer beschikbaar zijn, zullen wij uw inschrijving niet meer in behandeling kunnen nemen.
Bij aanvang van de eerste les moet de leerling een pasfoto inleveren.
Inschrijven is alleen mogelijk voor een compleet studiejaar. Men kan zich niet inschrijven voor losse studieonderdelen of voor een verkortte studieduur.
De inschrijvingsleeftijd is vanaf 18 jaar. Indien u jonger bent dan 18 moet u toestemming hebben van uw ouders om zich in te schrijven. Vanzelfsprekend schrijven kinderen zich altijd in via hun ouders.
Wij behouden ons altijd het recht om iemands aanmelding niet te aanvaarden.
Bij het accepteren van de inschrijfvoorwaarden wordt er ook toestemming gegeven door de leerling en/of zijn ouders dat er mogelijk foto’s worden geplaatst op onze website of Facebook pagina van de leerling terwijl hij of zij aan onze activiteiten deelneemt.
Als de leerling zich inschrijft bij Dar el Huda, is het niet toegestaan dat hij of zij deelneemt aan Koran wedstrijden, waar dan ook, zonder toestemming van Dar el Huda.

BETALING
Na de acceptatie van uw inschrijving dient het volledige lesbedrag, in één of twee keer, te worden betaald. Bij een tweemalige betaling dient het lesbedrag per keer voor 6 maanden vooruit betaald te worden. Bij een eenmalige betaling wordt het lesbedrag van 12 maanden in één keer betaald. Betaling is mogelijk door middel van bankoverschrijving, pin of contant.
De betaling van het lesgeld geeft de leerling recht om, afhankelijk van het bedrag, één, twee, drie of vier keer per week les te volgen bij Instituut Dar el Huda. Indien de leerling meer lessen wilt volgen dient er extra bijbetaald te worden.
Indien het lesgeld vóór de eerste lesdag van de leerling niet is betaald, zal Instituut Dar el Huda de leerling de toegang tot de les weigeren. Er wordt de leerling dan ook pas toegang tot de lessen verleend nadat het lesgeld is betaald.
Indien de leerling niet naar de lessen komt zonder een geldige reden kan de toegang tot de lessen worden geweigerd. De leerling zal zijn lesbijdrage niet terug krijgen. Tevens is het zo dat Dar el Huda hierbij de leerling ook toegang tot het instituut zal weigeren voor de komende 3 jaar. Pas na het verstrijken van 3 volle schooljaren kan de leerling weer terugkeren onder de voorwaarden die worden gesteld door Dar el Huda, bij terugkomst moet er tevens voor 12 maanden vooruit betaald worden door de leerling.
Indien de leerling het lesgeld niet betaald, of niet op tijd, dan zal hem of haar de toegang tot de les geweigerd worden totdat het lesgeld is betaald.
Voor activiteiten die buiten ons reguliere lesprogramma vallen kan er in sommige gevallen een bijdrage van toepassing zijn.

ANNULERING
Annulering van uw inschrijving kan schriftelijk binnen drie dagen na inschrijving. Wordt er binnen deze termijn geannuleerd, dan krijgt u 90% van het studiebedrag geretourneerd. Annuleert u uw inschrijving schriftelijk binnen 14 dagen, dan krijgt u 75% van het studiebedrag geretourneerd.De kosten voor studieboeken en lesmateriaal worden onder geen enkele voorwaarde geretourneerd.
Wordt er na 14 dagen geannuleerd, of kiest de leerling ervoor om het programma tussentijds te onderbreken, dan is Instituut Dar el Huda hier niet aansprakelijk voor. Restitutie, hetzij volledig of gedeeltelijk, is na de annuleringsperiode niet meer mogelijk.
Het is niet toegestaan een plaatsvervanger voor deelname aan een studie of programma aan te wijzen.

VOORBEHOUD EN WIJZIGINGEN
Dar el Huda behoudt zich het recht om een studie of cursus uit te stellen of niet te starten indien er te weinig inschrijvingen zijn, of voor enig andere reden. Indien de studie of cursus wordt geannuleerd wordt het door u betaalde studiebedrag geretourneerd.
Dar el Huda behoudt zich het recht om lestijden te wijzigen of aan te passen. Wij kunnen op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor enig daaruit voortkomende schade of nadeel, hetzij direct als indirect.
Instituut Dar el Huda behoudt zich het recht voor, indien zo nodig, docenten te wijzigen in een aangeboden studie. Dit zal geen gevolg kennen voor deelnemers aan een lopende studie. Instituut Dar el Huda kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor enig daaruit voortkomende ongemak, hetzij direct als indirect.
Het studiebedrag is excl. studiemateriaal van Instituut Dar el Huda. Kosten voor extra kopieën, boeken of enig ander benodigd studiemateriaal is voor eigen rekening. De kosten van studieboeken, literatuur of enig ander benodigd studiemateriaal is tevens ook voor eigen rekening.
De prijzen van boeken en extern studiemateriaal zijn vermeld onder voorbehoud van wijziging, zoals deze op het moment van het publiceren van de aankondiging bekend waren. Indien uitgevers/leveranciers of andere derden hun prijzen tussentijds wijzigen, worden de gewijzigde prijzen doorberekend. Hiervoor kan geen verhaal worden gehaald bij Instituut Dar el Huda.
Dar el Huda houdt zich ook het recht om de prijzen van lessen en cursussen tussentijds te wijzigen. Dit zal geen gevolg hebben op de al reeds ingeschreven leerlingen.
Dar el Huda behoudt zich te allen tijde het recht om na overleg met de leerling, hem of haar de toegang tot ons instituut te weigeren, indien wij daar reden toe zien doordat er bijv. ongepast gedrag wordt vertoond of er sprake is kwaadaardig gedrag van de leerling. In geval van weigeren van de leerling kan zijn lesbijdrage geretourneerd worden, maar dit is per kwestie verschillend en zal eerst intern worden besproken in het licht van de reden voor weigering.

BEZWAAR
Indien u opmerkingen heeft over onze lessen, cursussen, of ons instituut dan kunt u dat schriftelijk kenbaar maken aan onze directie.