FORGOT YOUR DETAILS?

Hifz (Koran) programma voor Kinderen

Omschrijving

Wij hebben hem op de wereld gebracht en wij zullen hem ook beschermen. [Koran, Al-Hidjr: 9]

Dar el Huda biedt een speciaal programma bestemd voor kinderen om hen op te leiden tot Hafiz. Een Hafiz is iemand die de Koran in zijn geheel heeft gememoriseerd, en kan reciteren zonder fouten. De Hafiz is dan ook een persoon die regelmatig bezig is met het lezen en bestuderen van de Koran.

De Profeet (vrede zij met hem), die zelf Hafiz was en velen van zijn metgezellen ook, heeft ons aanbevolen om Hafiz te worden toen hij zei:

“De besten onder jullie zijn degenen die de Koran bestuderen en hem onderwijzen.” [Bukhari]

De Hafiz bekleed een speciale positie in deze wereld en het leven hierna, en er staan dan ook immense beloningen te wachten voor degenen die zijn tijd en energie benut om een Hafiz te worden. De Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd:

“Degene die de Koran reciteert en het uit zijn hoofd leert, zal met de nobele rechtschapen schrijvers (de engelen) zijn en degene die zichzelf inspant om de Koran uit zijn hoofd te leren en het met grote moeite reciteert, zal dubbel beloond worden.” [Bukhari & Muslim]

en:

“De Koran zal op de Dag des Opstanding komen en (de Koran) zal zeggen: “O Heer, versier hem.” Er zal aan hem een kroon van eer gegeven worden om te dragen. Daarna zal het (de Koran) zeggen: “O Heer, geef hem meer.” Dan zal hem een kledingstuk van eer gegeven worden. Hierop zal het (de Koran) zeggen: “O Heer, wees tevreden met hem.” Allah zal tevreden met hem zijn. En dan zal er tegen hem gezegd worden: “Reciteer en ga vooruit in status en voor iedere ayah zal je een hasanat meer krijgen.” [At-Tirmidhi]

Verder, als wij bijvoorbeeld kijken naar belangrijke figuren in de Islamitische geschiedenis die tot de top behoorden in Islamitische en niet-Islamitische academische cirkels, dan zien wij dat velen van hen Hafiz waren, vaak al op jonge leeftijd. En het is dan ook welbekend dat het Hafizschap een excellente manier is om verborgen intelligentie bij kinderen te ontdekken. Ongetwijfeld is het streven naar het Hafizschap dan ook een zeer nobel doel, en is het een grote gunst voor onze kinderen, hun ouders, en familieleden dat zij deze mogelijkheid hebben om opgeleid te worden tot Hafiz. De Profeet (vrede zij met hem) heeft ook gezegd:

“Degene die de Koran bestudeert en uit zijn hoofd leert en daarbij de geboden en verboden van Allah aanvaardt, zal door Allah worden toegelaten in het Paradijs. Hij zal hem ook voorspraak verlenen voor tien van zijn familieleden die bestemd zijn voor de hel.” [At-Tirmidhi]

Het verheven doel dat dit programma nastreeft maakt het dan ook enkel bestemd voor serieuze en toegewijde leerlingen die een oprechte intentie hebben om de Koran in zijn geheel te memoriseren. De lessen worden verzorgd door Sheikh Abdelilah el Amrani, die jarenlange ervaring heeft in het onderwijzen van zowel volwassenen als kinderen in de memorisatie en recitatie van de Koran en al velen heeft opgeleid tot Hafiz. De Sheikh wordt tevens ondersteund door twee onderwijzers die, net als de Sheikh, gespecialiseerd zijn in Koran en Tajweed en tevens ook veel ervaring hebben met het onderwijzen van volwassenen en kinderen.

Tijdens de lessen zal de leerling steeds nieuwe hoofdstukken uit de Koran memoriseren onder begeleiding van de Sheikh die nauwlettend de voortgang van de leerling in de gaten zal houden. Hierdoor zal de leerling Insha’Allah de Koran zonder fouten memoriseren en met de juiste uitspraak van alle letters en woorden.

Het doel is om binnen 3 tot 5 jaar de gehele Qur’an gememoriseerd te hebben, zonder fouten, en alles correct te kunnen reciteren volgens de Tajweed regels. Dit is natuurlijk een streven, de Koran kan ook binnen een kortere of langere tijdperiode gememoriseerd worden afhankelijk van de inzet van de leerling. Na het succesvol afronden van het programma zal de Sheikh, die hiervoor volledig bevoegd is, een officieel certificaat overhandigen aan de leerling om zijn status als Hafiz officieel te maken.

Overzicht

Tijdens de lessen wordt o.a. het volgende behandeld:

  • Technieken voor het memoriseren van de Qur’an.
  • Manieren om de gememoriseerde hoofdstukken goed te kunnen onthouden.
  • Reviseren van de gememoriseerde hoofdstukken.
  • Tajweed regels.
  • Het reciteren voor groepen en met een microfoon om zo de leerling langzamerhand op te leiden voor het reciteren van de Koran voor grote groepen mensen zoals bijv. in het gebed of tijdens bijeenkomsten.

Tijden

De lessen worden iedere Maandag tot Vrijdag gegeven van 16:30 tot 18:30.

Alhoewel dagelijkse aanwezigheid niet verplicht is, verwachten wij wel dat de leerling minimaal twee keer per week aanwezig is en zelf zijn huiswerk voor de lessen bijhoud.

Het eerste half-uur van de les is bestemd voor huiswerk dat de leerling heeft meegekregen vanuit zijn reguliere onderwijs. Wij willen hierbij dan ook benadrukken dat het huiswerk van hun reguliere onderwijs altijd voorrang heeft en het programma hierdoor goed te combineren is met regulier onderwijs. Verder helpt het programma de kinderen om structuur aan te brengen in hun leven, waardoor zij leren werken met discipline en planning wat hen ten goede zal komen gedurende hun hele leven en studieduur. Het is dan ook welbekend dat leerlingen die opgeleid worden tot Hafiz veelal goed presteren op school en hun schoolresultaten er positief door beïnvloed worden.

Examens

De verzen en hoofdstukken die zijn gememoriseerd zullen regelmatig moeten worden gereviseerd, waarbij de Sheikh zal opletten of de leerling alles nog goed reciteert zonder fouten. Indien er fouten zijn zal dit natuurlijk gecorrigeerd moeten worden door de leerling waarna hij weer getoetst zal worden.

Registratie

Registeren kan zowel online via het inschrijfformulier op onze website alsmede in persoon bij ons instituut.

Als u vragen hebt over het programma dan kunt u contact opnemen met ons via info@darelhuda.nl of ons bellen op 020 7856446.

Tevens kunt u ook langskomen bij ons instituut om met ons te spreken in persoon. Wij zitten gevestigd op de Piet Mondriaanstraat 147, 1061 TS Amsterdam.

TOP