FORGOT YOUR DETAILS?

Donatie

Allah de Almachtige zegt:

{De gelijkenis van degenen, die hun rijkdommen voor de zaak van Allah besteden, is als de gelijkenis van een graankorrel, die zeven aren voortbrengt, in elke aar honderd korrels. Allah vermeerdert voor wie Hij wil; Allah is Alomvattend, Alwetend} Surat al-Baqara:261

Vertrouwende op Allah en met Allah’s wil is Dar el Huda van start gegaan. Ons instituut houdt zich bezig met het verzorgen van lessen in de Koran (memorisatie, recitatie en exegese) en in de Arabische taal (lezen en schrijven op verschillende niveau’s). Uitgaande van het koranvers waar we mee zijn begonnen zijn, vragen wij u om bij te dragen om ons project op gang te brengen door middel van een donatie naar eigen keus. Elke donatie wordt zeer op prijs gesteld.

We willen graag benadrukken dat deze donatie een doorlopende liefdadigheid is waarvoor je gedurende je hele leven beloond wordt en de beloning zet zich voort na je dood. Je zult je beloning ontvangen met Allahs wil voor het mogelijk maken van Dar el Huda. Je zult bij elke letter of woord worden beloond die gereciteerd, geschreven en toegepast wordt.

De boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zei:

”Wanneer de mens sterft, houden zijn daden op, behalve drie: een doorlopende liefdadigheid, kennis waar anderen profijt van hebben of een oprechte zoon (of dochter) die smeekbeden voor hem verricht.” [Overgeleverd door Muslim]

Onze Profeet (vrede zij met hem) heeft immers ook gezegd:

”Geld (eigendom) neemt nooit af door (het geven van) Sadaqa.” [Muslim]

Wat we ook graag willen benadrukken is dat deze goede zaak geheel afhankelijk is van donaties van onze vrijgevige broeders en zusters, en dat er geen enkele soort van subsidie aan te pas komt. Dit is dus een grote kans voor jullie om deel uit te maken van een project dat kinderen, jongeren en vooral onze ontspoorde jeugd zal helpen om weer normaal te gaan functioneren in de samenleving.

We vragen Allaah om al jullie donaties te accepteren en moge Allah deze jullie ten goede laten komen.

TOP