Opening Dar El Huda

Days Hours Minutes Seconds Meer lezen →

Instituut Dar El Huda

Abdelilah El Amrani

-Imam en predikant van het Islamitisch Centrum in Amsterdam.
-Directeur van Instituut Dar el Huda Amsterdam
-Bestuurslid van de Vereniging van Imams in Nederland
-Voorzitter Stichting Jongeren en de Toekomst
-Directeur Talen Instituut Nederland
-Lid van de Internationale Unie van Arabische Taal
-Koran memorisatie
-Diploma Koran recitatie
-Diploma’s in Hadith boeken zoals Imam Malik, Sahih Bukhari en Muslim enz.
-Diploma’s en certificaten in het prediken verkregen van verschillende wetenschappelijke instanties…

Activiteiten

Arabische taal

Het is bedoeld om de Arabische taal voor beginners, jong en oud, man en vrouw, niet-moedertaal sprekers van nieuwe moslims en niet-moslims, te leren op een gemakkelijke en vereenvoudigde manier waardoor de jonge en de grote in korte tijd kunnen schrijven en lezen…

Cursussen en seminars

Het is bedoeld om zich te concentreren op onderwerpen die van groot belang zijn voor welke deskundigen, wetenschappers en specialisten, evenals cursussen, congressen en wetenschappelijke bijeenkomsten, legitimiteit, seminars en lezingen in verschillende islamitische…

Onderwijs

Het is bedoeld om gemeenschapsleven te voeden in deze buurt /stad, op het niveau van de samenleving als geheel en hen te onderwijzen op het gebied van religie en hen te begeleiden met de juiste begeleiding op basis van morele waarden…

Quran memoriseren

Het is bedoeld om aandacht te besteden aan het verlangen voor mannen en vrouwen om de Koran of een deel daarvan te memoriseren en hen te helpen door een geïntegreerd programma voor memorisatie, herziening en studie te creëren, naast lessen in de Tajweed en interpretatie van imams en geleerden…

Wetenschappen en talen

Onze voornaamste lessen zijn die in de Arabische taal (Lezen, Schrijven, Spreken) en Koran & Tajweed(Memorisatie & Recitatie). Daarnaast bieden wij ook andere lessen aan zoals Nederlandse taal en bijles in bijv. Engels, Frans, Wiskunde en meer

Overige activiteiten

Een ander doel van het instituut is om de band te versterken met verschillende instellingen en organisaties in de Nederlandse samenleving om de band tussen moslims en niet moslims te versterken…

Download dit e-boek

Help Dar El Huda om verder te gaan

Meer over Dar El Huda

In samenwerking